tuletMetsän omistaminen ja siitä huolehtiminen on arvokas asia! Yhdessä teemme siitä helppoa ja mutkatonta.

Palvelutarjontamme sisältää mm. seuraavaa

 • kauppa ja lahjakirjojen laadinta
 • metsäarviot ja lausunnot mm. perunkirjoitusta, sukupolvenvaihdosta tai metsäkauppaa varten
 • puuston hakkuu- ja hoitosuunnitelmat
 • puukaupat valtakirjalla myyjän lukuun
 • metsätilojen alustavat lohkomiset tai halkomiset
 • taimikonhoito ja ennakkoraivaukset
 • kunnostusojitussuunnitelmat ja toteutukset
 • luontoarvojen kartoitukset, luontoselvitykset mm. maa-aineisten ottoa varten
 • metsätilojen, tonttien ja määräalan kauppa ja välitys
 • erilaisten hakemusten, todistusten ym. asiakirjojen laadinta
 • kaupanvahvistajan palvelut
 • opastus ja neuvonta

OSOITE

 

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

Micropolis, Piisilta 1, C-siipi
91100 Ii

040 588 8360

havut